Vriend worden van De Haven

Wil je je steentje bijdragen als ‘Vriend van de Haven’?

Zoals je kunt zien, gebeuren er iedere zondagmiddag mooie dingen in De Haven. Om de Haven-activiteiten ook in de toekomst te kunnen organiseren, is jouw steun nodig.

De Haven wordt voor een deel betaald door fondsen, maar daarnaast zijn we ook afhankelijk van donateurs en giften. De steun van een vriendenkring die elke maand een bescheiden steentje bijdraagt is onmisbaar. Word daarom Vriend van De Haven!

Waarvoor wordt jouw bijdrage gebruikt?

De Haven besteedt geld onder andere aan:

  • Zondagse activiteiten: kinderwerk, koffiehuis, havenmaaltijd, havenvuur, havenanker
  • Huur en onkosten gebouw
  • Missionair predikant: op dit moment is dat ds. Marius van Duijn, vanaf 1 maart 2018 wil De Haven graag weer iemand kunnen aannemen

Machtigingsformulier


euro per maandkwartaaljaar

Hiermee geef ik toestemming om bovengenoemd bedrag van mijn rekening te laten afschrijven ten bate van het werk van De Haven - Kanaleneiland.

Stuur mij de digitale nieuwsbrief van De Haven.

De SEPA incasso-machtiging wordt voor De Haven verwerkt door de Protestantse Gemeente Utrecht, incassant ID NL12ZZZ302584821051. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank.

Voor wijzigen of stopzetten van je gift, mail naar doneren@dehaven-kanaleneiland.nl