Vriend worden van De Haven

Wil je je steentje bijdragen als ‘Vriend van de Haven’?

Zoals je kunt zien, gebeuren er iedere zondagmiddag mooie dingen in De Haven. Om de Haven-activiteiten ook in de toekomst te kunnen organiseren, is jouw steun nodig.

De Haven wordt voor een deel betaald door fondsen, maar daarnaast zijn we ook afhankelijk van donateurs en giften. De steun van een vriendenkring die elke maand een bescheiden steentje bijdraagt is onmisbaar. Word daarom Vriend van De Haven!

Waarvoor wordt jouw bijdrage gebruikt?

De Haven besteedt geld onder andere aan:

  • Zondagse activiteiten: kinderwerk, koffiehuis, havenmaaltijd, havenvuur, havenanker
  • Huur en onkosten gebouw
  • Training en onkosten vrijwilligers
  • Bijbels in verschillende talen om uit te delen
  • Koffie, thee en koekjes
  • Ds. Marius van Duijn was de afgelopen 4 jaar onze missionair werker. Binnenkort wil De Haven een nieuwe Pionier aannemen voor de projectperiode 2018-2022.
Ja, ik word vriend van De Haven