Machtigingsformulier

Ik ondersteun De Haven-Kanaleneiland met een gift van:
euro
per maandkwartaaljaar

Hiermee geef ik toestemming om bovengenoemd bedrag periodiek van mijn rekening te laten afschrijven ten bate van het werk van De Haven - Kanaleneiland.

Houd mij ieder kwartaal op de hoogte van wat er in De Haven gebeurt via de kwartaalnieuwsbrief

De SEPA incasso-machtiging wordt voor De Haven verwerkt door de Protestantse Gemeente Utrecht, incassant ID NL12ZZZ302584821051. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank.

Voor wijzigen of stopzetten van je gift, mail naar doneren@dehaven-kanaleneiland.nl