Vriend worden van De Haven

Wil je je steentje bijdragen als ‘Vriend van de Haven’?

Zoals je kunt zien, gebeuren er iedere zondagmiddag mooie dingen in De Haven. Om de Haven-activiteiten ook in de toekomst te kunnen organiseren, is jouw steun nodig.

De Haven wordt voor een deel betaald door fondsen, maar daarnaast zijn we ook afhankelijk van donateurs en giften. De steun van een vriendenkring die elke maand een bescheiden steentje bijdraagt is onmisbaar. Word daarom Vriend van De Haven!

Waarvoor wordt jouw bijdrage gebruikt?

De Haven besteedt geld onder andere aan:

  • Zondagse activiteiten: kinderwerk, koffiehuis, havenmaaltijd, havenvuur, havenanker
  • Huur en onkosten gebouw
  • Training en onkosten vrijwilligers
  • Bijbels in verschillende talen om uit te delen
  • Koffie, thee en koekjes
  • Een pionier voor 0.5 FTE. Tot 1 maart 2018 was dit Marius van Duijn en vanaf 1 oktober 2018 is dit Mirjam Verschoof.


Ik ondersteun De Haven-Kanaleneiland met een gift van:
euro
per maandkwartaaljaar

Hiermee geef ik toestemming om bovengenoemd bedrag periodiek van mijn rekening te laten afschrijven ten bate van het werk van De Haven - Kanaleneiland.

Houd mij ieder kwartaal op de hoogte van wat er in De Haven gebeurt via de kwartaalnieuwsbrief

De SEPA incasso-machtiging wordt voor De Haven verwerkt door de Protestantse Gemeente Utrecht, incassant ID NL12ZZZ302584821051. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank.

Voor wijzigen of stopzetten van je gift, mail naar doneren@dehaven-kanaleneiland.nl